โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ของชาวไทย นอกเหนือจากการบูรณาการในการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใน กิจกรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนกลุ่มสภานักเรียน และคณะครู เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงแสน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>