ประชุมสัมมนาครูและบุคลากร 1/2560 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม