ประกาศ โรงเรียนหยุด
1. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 : โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
2. วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม  2560 : วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ