ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี

ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรมละครบุรำปรัมปรา " สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลานเมืองไทย "

ของทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท ทีวีซีน จำกัด