อ.อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวฑูตศึกษา เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>