โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา จัดแสดงนิทรรศการ โชว์ผลงาน ต้นแบบอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยมีครู และนักเรียน คอยให้ความรู้อยู่ที่นิทรรศการ ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินทร์รอยัล เชียงใหม่

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>