โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาได้จัดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.

 
- 09.00 น.-12.00 น. กิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดัลชั้นอนุบาล
- 13.00 น.- 18.00 น. กิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม ศึกษา
ในช่วงเวลาที่พิเศษของปี ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานกิจกรรมคริสต์มาสของเรา.

 

 

 

 

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>