ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย