ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1I,2I,3I,4I
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 6
   
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1I
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 2
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 2I
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3I
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4I
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5A
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5B
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5C
แนวข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 2  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 5A  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 5B  
แนวข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 6