ABS ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปรมินทร สุวรรณชีวะกร (น้องแบ๊ม) เป็นอัศวินสมุดบันทึก อันดับที่19 ขากโครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ รุ่นที่ 1