คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)

ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันแม่แห่งชาติ) และพิธีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เมื่อ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานกรีนโดมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>