การประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2560

การประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากร 
ประจำปีการศึกษา 2/2560
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ. ห้องประชุมตึกมัธยมโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>