ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา และยูนิตี้คอนคอร์ดอินเตอร์เนชั้นแนล และนักเรียน -ผู้ปกครอง ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษา ให้กับเด็กกำพร้า จำนวน 33 คน เป็นหญิง 10 คน ชาน 23 คน ณ สวนธรรมโกศลศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดท่าตอนอารามหลวง เมื่อ 12 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>