ในวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 นี้ ทางสภานักเรียนจะได้มีการจัดกิจกรรม “Spirit Week” ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้น  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนและคุณครูแต่งกายตามธีมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นความสามัคคี และความร่วมมือกันเป็นหมู่คณะ โดยจะนับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ ห้องที่มีเปอร์เซ็นต์ความร่วมมือกันมากที่สุดตามเกณฑ์การให้คะแนน จะได้รับ “พิซซ่าปาร์ตี้” เป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>