โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ที่ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ ให้ศิษย์ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>