น้องนีน ด.ญ ฐิติชญาน์ ผลสุวรรณ นร.ชั้น G.3C ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในการแข่งขัน The 10th Thailand National Cheerleading Championships 2015 จัดโดย ชมรมยิมนาสติกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>