นักเรียนจากประเทศจีน..มาเรียนคลับรำไทย และรำแสดงให้นักเรียนได้ชมก่อนกลับประเทศจีน.. ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>