น้องๆ เยาวชน จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ To Be Number One Model for Teens ณ อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>