น้องๆ เยาวชน จากโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ To Be Number One Model for Teens ณ อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว