รถรับ-ส่งนักเรียน

     ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีบริการรถรับ-ส่งประจำเส้นทางระหว่างโรงเรียนลิตเติ้ลสตาร์และย.ศ.ทุกวัน ค่าบริการรถรับ-ส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับ-ส่งในเส้นทางอื่นอีกด้วย รถโรงเรียนมีสภาพใหม่และได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุตรหลานของท่าน พนักงานขับรถของโรงเรียนมีประสบการณ์ในการขับรถ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง ภายในรถมี “พี่เลี้ยง” ประจำรถที่จะคอยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัย มีเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีน้ำสะอาดดื่ม พร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉิน

 

     
     
     
     

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>