น้องแพรวา ดญ. แพรวา สิงหเดช นักเรียนโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้ารับถ้วยประทานรางวัล ชนะเลิศ Yamaha Music Festival 2015 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วังศุโขทัย