น้องคุนหมิง เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด อบจ. อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565