คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงแสน เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ของศาสนาพุทธ พร้อมกันนี้ นักเรียนยังได้ร่วมกัน บำเพ็ญประโยชน์ ต่อ สาธารณะ โดยการเก็บขยะ บริเวณชุมชนเชียงแสน ให้สะอาดอีกด้วย เมื่อ 15 กรกฎาคม 2562