ด.ญ.ณัฐภัสสร วงศ์สุวรรณ (เฟมัส) G.7A เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิง