น้องคุนหลุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”