โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ สิงหเดช ได้รับโล่บุคคลผู้มีผลงานโดดเด่น

จากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ ในงาน “50 ปี 50 คนเด่นไทยนิวส์ มั่งคง ก้าวหน้า พร้อมพัฒนาสังคม” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562

ณ คุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ(คุ้มขันโตก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่