ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A รับรางวัลเกียรติคุณ"เยาวชนต้นกล้าตัวอย่างแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแผ่นดิน"สาขาการศึกษาและวิชาการ ภายใต้โครงการ“ปัญญาเมธาวี เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่สากล”และเกียรติบัตรรางวัล“เหรียญทอง”

       โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรจากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เกียรติบัตรจากหม่อมราชวงค์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ ให้แก่ ด.ญ.ณฤดี นราภิรมย์สุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 A รับรางวัลเกียรติคุณ"เยาวชนต้นกล้าตัวอย่างแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแผ่นดิน" สาขา การศึกษาและวิชาการ ภายใต้โครงการ “ปัญญาเมธาวี เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่สากล” และเกียรติบัตร รางวัล “เหรียญทอง” การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน แบบวิถีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ONLINE) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ABS เมื่อ 25 สิงหาคม 2565