คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ขวัญข้าว วงศ์ชัย G.5 B เข้าร่วมแข่งขัน A-D-A Thailand awords 2019 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Grade 3 Jazz 
และ รองชนะเลิศอันดับสอง Grade 3 Classical ballet ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 6-7 กรกฎาคม 2562