โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดยนายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 ส