คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องนำวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในรัชกาลที่ 10 และได้ขับร้องเพลงในงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในงานเลี้ยงพระกระยาหารเย็น โดยน้องแพรวา ร้องเพลงเดี่ยวทั้งหมด 3 เพลง คือเพลงรัก , เพลงลมหนาว และเพลงฉันจะฝันถึงเธอ ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563