โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) โดย อาจารย์ชูเกียรติ กมลโกมุท เจ้าของโรงเรียน รับมอบสแตนดี้ ป้ายเชียร์ และโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ฝ่ายหญิง จากนางสาวรัญชิดา ดวงคำ (สุพรีม) นักเรียน G.12