นักเรียนฝ่ายอนุบาลโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) และโรงเรียนในเครือ Ambassador Education Group (AEG)ร่วมกิจกรรม "CENTRAL KIDS MARKET"