การแข่งขัน บาสเกตบอล นัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบาสเกตบอล ครู-นักเรียน ABS พบ ทีม HELLBOY

 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.