การแข่งขัน บาสเกตบอล  ระหว่าง 

ผลการแข่งขัน Abs 40 แต้ม  -  cmis 31 แต้ม