ดร. ทัชชกรภ์ นิ่มสกุลธำรง ผู้อำนวยการของ PELIC ซึ่งเป็นตัวแทนของ American Collegiate Scholarship Association (ACSA)

ขอร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวธัญพิชชา สาครธัญวิทย์ ที่ได้รับทุนเรียนปริญญาตรี จาก Lindenwood University, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ วิชาโท จิตวิทยา