คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณากร(พลัส) G.7 B เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด เดี่ยวชายระดับประเทศ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 
และ 1 เหรียญเงินแข่งขัน ณ ประเทศจอร์แดน