×

เกิดข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/ASEAN is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/ASEAN is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ จากคณะกรรมการการตรวจประเมิน

{gallery}activities/2015/ASEAN{/gallery}