×

เกิดข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/PrizeAEC is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/PrizeAEC is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

อ.อัมพร กมลโกมุท ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวฑูตศึกษา เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

{gallery}activities/2015/PrizeAEC{/gallery}