×

เกิดข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/relateACE is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder activities/2015/relateACE is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา จัดแสดงนิทรรศการ โชว์ผลงาน ต้นแบบอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยมีครู และนักเรียน คอยให้ความรู้อยู่ที่นิทรรศการ ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินทร์รอยัล เชียงใหม่

{gallery}activities/2015/relateACE{/gallery}