ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ASMO THAI Ceremony Awards 2018 อ.ปรีชา ศุภการญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ASMO วิชาภาษาอังกฤษ

1.ด.ช.จอนห์ เดวี่ ลูคัส เหรียญทอง

2. ด.ช.อคิน หล้ากาศ เหรียญเงิน

3.ด.ญ.เพ็ญพิชชา วารินต๊ะ เหรียญเงิน

4. ด.ช.ธนบดี ชูจันทร์ เหรียญทองแดง

5. ด.ช.วรปรัชญ์ เนียมหุ่น เหรียญทองแดง

6.ด.ช. ฟาน อนุสารสุนทร เหรียญทองแดง

7. ด.ช.ราชพฤกษ์ จ่ามคำ รางวัลชมเชย

8. ด.ช.ซางฮยอน โอ รางวัลชมเชย

9. ด.ช.ดวงตะวัน ฉิ่นยี่ รางวัลชมเชย 

10. วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.ณธีพงศ์ ฐิติคณาอริยกิจ ได้รับรางวัลชมเชย

ณ ลานเอนกประสงค์ เมื่อ 31 มกราคม 2562

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>