การแข่งขัน บาสเกตบอล นัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบาสเกตบอล ครู-นักเรียน ABS พบ ทีม มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น.