อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธ์ุ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มอบเกียรติบัตร ให้กับ นักเรียนและครู ที่ร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนดลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ได้แก่ ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) ได้รับเกียรติบัคร ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หมวดศิลปะดนตรี ประเภทหญิง ป.1-ป.6 และ ด.ช.วรปรัชญ์ เนียมหุ่น (น้องว่าน) ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขัน Multi Skills Competition หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ ระดับ ป.4-ป.6 พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลง นางสาวอัจฉราภรณ์ ปรีชามานพวงศ์ (ครูปูอัด) และครูผู้ฝึกซ้อมภาษาต่างประเทศ นางสาวปภาวรินทร์ สอนศรีนุสรณ์ (ครูกระต่าย) เมื่อ 7 มกราคม 2562
ณ ลานเอนกประสงค์ ของโรงเรียน

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>