ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ได้รับรางวัล  Chiang Mai 3 Awards 2018 ของดีเชียงใหม่

จัดโดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา