ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ได้รับรางวัล  Chiang Mai 3 Awards 2018 ของดีเชียงใหม่

จัดโดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>