คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.ริวตะ ชิมิสึ (Ryuta Shimizu) ได้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว Chiangmai Runner bike สนามที่1 ได้รับ 2 เหรียญทอง และโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภท OPEN รุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป 
ชายโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Professional รุ่นอายุ6- 7 ปีขึ้นไป ชาย
และ ด.ญ.นลินรัตน์ สุธรรมรัตนกูล (Nunu) เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว
Chiangmai Runner bike สนามที่1 ได้รับ 2 เหรียญทอง
และโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Open อายุ 5 ปีขึ้นไปหญิง 
โล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทProfessiona รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป หญิง
พร้อมด้วย ด.ช.กฤษฏิ์มงคล สุธรรมรัตนกูล (Kiki) เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทรงตัว
Chiangmai Runner bike สนามที่1
รุ่นอายุ 6-7 ปีชายได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภท Professional รุ่นอายุ6-7 ปี ชาย
และโล่รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นopen อายุ 5 ปีขึ้นไป ชาย 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562