อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมบริจาคแบ่งปัน ของใช้ อุปโภค บริโภค มอบความสุข ความรัก ให้กับเด็กๆบ้านโชคดี ท่าตอน แม่อาย อ.ฝาง เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561.

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>