เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา(ABS) นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 ได้มีจิตอาสาร่วมเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ กิจกรรมคริสต์มาส ABS Wild West Christmas 2020 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563