คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น วันงานเยาวชนแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

นักเรียนดีเด่นแต่ละระดับชั้น
1. ด.ญ.เปมิกา รักสินสกุล (น้องเป่าเป้ย) K.3B
2. ด.ช.ปองคุณ ทองแตง (น้องคุนหลุน) G.3A
3. ด.ญ.มหาฆณิชย์ ลัม (น้องเป่าเป้ย) G.6A
4. นายภูตะวัน ฉิ่นยี่ (น้องภูตะวัน) G.9A
5. น.ส.แคนเอเชีย โคร่า รีเบ็คก้า เบียลท์ ( น้องแคนเอเชีย) G.12B
นักเรียนดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ/ประเทศ
1. ด.ญ.เพลงไพเราะ คณนาพร (น้องเพลง) G.1 B
2. ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สิงหเดช (น้องแพรวา) G.5B
3. ด.ช.ธนันท์พงศ์ หวงสุวรรณการ (น้องพลัส) G.7B
4. ด.ช.จักรธร ดวงจิตร์ (น้องไนล์) G.8A
5. ด.ญ.ณัฐฐิฐา กิจเศรณี (น้องบูมบูม) G.8A
6. ด.ช.แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ (น้องแจ็ค) G.9A
7. นายปวริศ อยู่บำรุง (น้องปั้น) G.10B
8. นายพิริยศศักดิ์ บุญญฐี (น้องปกป้อง) G.11 B