คณะครู นักเรียน ขอแสดงความยินดี กับน.ส.ชฎาฉัตร สาธุเม (น้องช้อปปิ้ง) นักเรียน ชั้น ม.6 B เข้าร่วมประกวดธิดาสตอร์เบอร์รี่ ประจำปี 2562 ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ขวัญใจมหาชน พร้อมถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
และขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สยามรัฐ วิชัย (น้องบอส)นักเรียนชั้นป.6 A
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการประกวด Max Modern Model ได้รับ ถ้วยรางวัล พร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล 3,000 บาท

 

             

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>