ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1I,2I,3I
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

แนวข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562

ประถมศึกษาปีที่ 1A-C
ประถมศึกษาปีที่ 1I
ประถมศึกษาปีที่ 2A-B  
ประถมศึกษาปีที่ 2C
ประถมศึกษาปีที่ 2D
ประถมศึกษาปีที่ 2I  
ประถมศึกษาปีที่ 3A-C  
ประถมศึกษาปีที่ 3I  
ประถมศึกษาปีที่ 4A-B  
ประถมศึกษาปีที่ 4I
ประถมศึกษาปีที่ 5A-B
ประถมศึกษาปีที่ 5I
ประถมศึกษาปีที่ 6A
ประถมศึกษาปีที่ 6B
ประถมศึกษาปีที่ 6I
   
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6