คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS) ร่วมบริจาค สิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมจัดกิจกรรม มอบความรัก ความสนุกสนาน ให้กับเด็กๆบ้านโชคดี อ.ฝาง เชียงใหม่ เมื่อ 29 มิถุนายน 2562