อ.ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ อ.วิไลวรรณ พิริยะกฤต พร้อมคณะประกอบด้วย อ.เยาวณี มาประเสริฐ , อ.อารุณ วิสัย และ อ.อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก ซึ่งเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพ โรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เข้าสังเกตุการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป  ณ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)